miercuri, 21 martie 2012

ordinea de zi a CL din data de 26 martie 2012 pmp

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe
clădiri pentru anul 2012, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară
activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau
folosinţă imobile - iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, şi
Constantin Popa.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale Municipiului Ploieşti alocate pentru
activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu
Volosevici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu